مقام شناسی و کنکاشی در جزئیات تلاوت سوره های انسان کوثر با اجرای استاد محمود شحات انور که در اول ماه مبارک رمضان سال 1387 در حضور رهبر معظم انقلاب اجرا گردیده است.

این تلاوت و تحلیل آن عیدی ما به علاقه‌مندان استاد محمود شحات انور می باشد.

 

مقام های اصلی:

1-بیات 2-راست 3-سه گاه 4-حجاز 5-نهاوند

 

نکته مهم:

1-انتقال از نهاوند به چهارگاه که استاد سه مرتبه در این تلاوت استفاده می نماید تا مدتی در تلاوت برخی قاریان کشورمان شنیده می شد. 

 

قاریان وفنون تلاوت

 دریافت تلاوت در ادامه مطلب 


 برای دریافت تلاوت کلیک نمایید.

نغمه شناسی تلاوت به شیوه فراز به فراز:

1-استعاذه

2-بسمله

3- بیات - جنس بیات شروع فراز از درجه 4 بیات

4-بیات - بیات نوا به زیبایی و فنی

5-بیات - بیات عجمی به زیبایی با انتقال به بیات محیر و فرود فنی در بیات

 

6-راست - راست از درجه 4

7-راست - راست از درجه 4 با انتقال به راست در بالا (مقام فرعی نیشابورک) برای اوج گیری به میزان هفت درجه از نقطه شروع

8- راست – عقد راست با حرکات لحنی بسیار فنی و زیبا

9-راست – عقد راست با حرکات لحنی فنی و تحریرهای فنی

10-راست – عقد راست فنی و زیبا

11-راست – جنس راست با قفله انتظاری

12-راست - نغمه راست نوا (نغمه ای بر درجه 5 راست) با اشاره به مقام نیشابورک (ترکیب راست-راست) بسیار زیبا و فنی

 

13- سه گاه - ثلاثی سه گاه فنی

14- سه گاه - اشاره به مقام هزام

15-سه گاه - فرود در مقام عراق

16-سه گاه - سه گاه با صعود لحظه ای تا درجه 5 سه گاه در <قمطریرا> فنی و زیبا

17-سه گاه - فرود در عراق

18-سه گاه - فرود در سه گاه

19-سه گاه - درجه پنجم یا غماز مقام سه گاه به زیبایی

20-حجاز - انتقال به جنس حجاز

21-نهاوند - جنس نهاوند با انتقال از درجه 4 نهاوند به عجم چهارگاه (درجه 4 عجم)

22-نهاوند - جنس نهاوند با انتقال به چهارگاه و مجدد به نهاوند

23-نهاوند - جنس نهاوند با استفاده از تکنیک موتیف سازی لحنی در نهاوند در <قطوفها تذلیلا>

24-بیات - ثلاثی بیات با محوریت درجه 3 بیات به زیبایی

25-نهاوند - نغمه نهاوند نوا (درجه 5 نهاوند)با تحریر معروف شیخ مصطفی اسماعیل با انتقال به چهارگاه در <باکواب قواریرا> و سپس انتقال به نهاوند در <قواریر من ...> با قفله فنی و شنیدنی

26-نهاوند- جنس نهاوند زیبا و فنی به شیوه پدر

27-نهاوند - مقام فرحفزا بسیار زیبا و فنی به تقلید از پدر

28-نهاوند - جنس نهاوند در شروع  سوره کوثر

29-نهاوند - نغمه نهاوند نوا با حرکات لحنی زیبا در نهاوند و انتقال به اوج مقام نهاوند در <انا اعطینک الکوثر>

30-نهاوند - ثلاثی نهاوند

31-نهاوند - فرود در مقام نهاوند

32-تصدیق در مقام فرعی نهاوند کردی

 پایان