مقام بیات استاد منشاویدر مطلب اول در مورد نغمات مختلف مقام بیات در تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی به شکل تئوریک، توضیحاتی داده شد. بنابراین در مطلب دوم، فایل صوتی از اجرای استاد را در مقام بیات، از یکی از تلاوت های مشهور ایشان، با کمی ویرایش تقدیم می نماییم.

برای دریافت فایل صوتی آموزشی مقام بیات به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مدت فایل هشت دقیقه حجم 2 مگابایت

با بازنگری در توضیحات


جهت دریافت فایل صوتی نغمات مختلف مقام بیات کلیک نمایید.

مدت فایل هشت دقیقه حجم 2 مگابایت

توضیح نغمات مقام بیات در فایل آموزشی:

فراز ها به ترتیب:

1-استعاذه

2-بسمله

3-ثلاثی بیات (سه درجه اول بیات) 

4-جنس بیات با انتقال به بیات نوا در کلمه <یکونوا> 

5-بیات حسینی با انتقال به بیات نوا  در عبارت <من الرحمن محدث ... معرضین>

6-بیات شوری

 7-جنس راست (شروع از درجه چهارم بیات)

*بنابراین چهار درجه ارتقاء سطح صدا ایجاد شد.

 8-نغمه راست چهارگاه (نغمه ای که شاهد آن درجه چهارم راست است)

 9-جنس بیات جدید (از یک درجه بالاتر از راست قبل)

*بنابراین یک درجه ارتقاء سطح صدا ایجاد شد.

تا الان پنج درجه ارتقاء سطح صوتی تلاوت ایجاد گردید.

 10-بیات عجمی با انتقال به شوری در عبارت <مومنین و ان ربک لهو العزیر الرحیم>

11-بیات عجمی با انتقال به شوری

 12-ایجاد بیات جدید با نغمه بیات دوکاه 

*بنابراین چهار درجه دیگر، ارتقاء سطح صدا ایجاد شد.

تا الان هشت درجه ارتقاء سطح صوتی تلاوت ایجاد گردید. بنابراین وارد اکتاو دوم صدا گردیدیم.

 13-ثلاثی بیات (سه درجه اول بیات)

14-ثلاثی بیات در بم صدا برای آماده کردن گوش برای تغییر مقام به راست

 15-استفاده از راست فقط برای مدولاسیون (تغییر درجات صوتی) - چون راست در دو درجه پایین تر از بیات فراز های قبل اجرا گردید

*بنابراین دو درجه کاهش سطح صدا ایجاد شد

 16-جنس بیات با ارتقاء یک درجه سطح صدا

*بنابراین یک درجه ارتقاء سطح صدا ایجاد شد

 17-بیات نوا

18-بیات عجمی با انتقال به شوری به شیوه خود استاد به عنوان اوج مقام بیات

و بدین ترتیب کلاس آموزش بیات استاد منشاوی خاتمه می پذیرد.