قاریان و فنون تلاوتدانلود فایل صوتی تلاوت محسن حاجی حسنی کارگر در دیدار قاریان با مقام معظم رهبری در اولین روز ماه مبارک رمضان 1394.

ایشان به عنوان اولین قاری مراسم به اجرای قرائت خود از سوره های اسراء اعلی پرداخت.

حجم فایل صوتی تلاوت 6.5 مگابایت و مدت تلاوت 13 دقیقه 

 

برو قاریان و فنون تلاوت


جهت دریافت تلاوت کلیک نمایید