یکی از برنامه های قرآنی-تلویزیونی اثرگذار در حوزه تحلیل تلاوت اساتید بزرگ مصری و آموزش مقامات اصلی و فرعی که در سال 1387 از شبکه قرآن سیما پخش گردید برنامه ترنم وحی بود.

 

این برنامه که طی یازده قسمت یک ساعت و نیم تا دو ساعته، پخش گردید، تلاوت هایی از اساتید بزرگ مصری مانند استاد محمد رفعت، استاد عبدالفتاح شعشاعی، استاد محمد سلامه، استاد مصطفی اسماعیل، استاد محمد حصان، استاد محمود رمضان و استاد شحات انور تحلیل و مقام شناسی گردید.

 


کارشناسان برنامه عبارت بودند از:

1-آقای مهدی دغاغله

2-آقای غلامرضا شاهمیوه

3-آقای جواد مسگری

4-آقای عبدالرضا صدیق

وبلاگ نغمه های ماندگار برخی فایل های صوتی این برنامه را برای علاقه مندان قرار داده است.