معمولا افراد از اینکه گفته شود استاد مورد علاقه آنها از فردی تقلید می نموده است ناراحت می گردند علت چیست؟

در واقع تقلید اصطلاحی است که نشان دهنده آن است که قاریی، نحوه و فنون تلاوت را از قاری یا قاریان پیش کسوت تر فرا گرفته یا اینکه شیوه تلاوت خود را با نحوه اجرای قاریی توانا، هماهنگ نموده است.

شاید کلمه تقلید دارای بار منفی در اذهان افراد داشته باشد در صورتی که این تصور از اساس غلط می باشد. و در صورتی که همانطور که می دانیم این کلمه بعضا به رجوع غیر متخصص به متخصص ارزیابی می گردد یا اینکه رجوع یک متخصص به متخصصی که توانایی بالاتری دارد گفته می شود.

در واقع یک قاری در کلیه مراحل تلاوتش و بویژه در ابتدای حرفه تلاوت نیاز دارد که فنون مختلف صوتی و لحنی را از قاری یا قاریانی با سابقه بیشتر فرا بگیرد حتی قاریانی که در حرفه تلاوت پیشرفته شده اند نیاز دارند که برای ایجاد تنوع و تحول بیشتر در شیوه خود به برخی قاریان چیره دست از سلف اصحاب تلاوت مراجعه نمایند و در واقع در این مرحله قاری تحت تاثیر قاریانی قدیمی تر و زبردست قرار گرفته است. 

 قاریان و فنون تلاوت


واقع مطلب این است که تقلید تاثیرپذیری قاریی کم تجربه تر از فردی با سابقه و مهارت بیشتر در تلاوت است و به نوعی تقلید نیز یک تاثیر پذیری شدید در تلاوت محسوب می گردد که بعدا می تواند متوقف یا تلطیف گردد.

شاید بایستی کلمه ای زیباتر جایگزین کلمه تقلید گردد.

شاید کلمه تاثیرپذیری بیشتر مورد پسند باشد.

قسمت دوم ان شاءالله روز آینده تقدیم می گردد.