به مناسبت ایام عید نوروز وبلاگ تلاوت های ماندگار برای اولین بار در تاریخ اینترنت اجرای بی نظیر مقام فرعی نهاوند سلطانی را توسط استاد نابغه شیخ مصطفی اسماعیل در تلاوت قرآن قرار داده است. 

بر روی شعبه دوم وبلاگ تلاوت های ماندگار  قرار گرفت.

تلاوت های ماندگار