تحلیلی بر مسابقات قرآن اوقاف 1393 تبریز - بخش اول

شبکه قرآن و معارف سیما نیز که کلا روی هوا سیر می کند و فقط تلاوت هشت نفر فینال قرائت را پخش نمود. البته این رویه سالهای قبل ایشان نیز بوده است و نمی توانند به گردن کمبود بودجه و امکانات بیاندازند.

کلا در شبکه ای که به نام قرآن است. طرف معارفی به سبقه قرآنی می چربد و این به علت قاری نبودن مدیر مربوطه است.

امسال دومین سالی بود که هیئت داوری دستخوش تغییرات زیادی گردیده بود و این باعث می شد سلیقه ها متفاوت گردد فلذا نتایج نیز دستخوش تغییرات گردد چرا که متسابقین با سابقه، طی چند سال شرکت در مسابقات اوقاف، سلیقه داوران (در هیئت داوری سابق - دو سال قبل) را شناسایی کرده بودند امسال با سلیقه هایی متفاوت روبرو بودند طوری که نفرات برتر پارسال و سالهای قبل جزو ناکامان امسال گردیدند.بجز آقای حسن دانش که تجربه بسیار شرکت در مسابقات تجربیات ارزنده ای را برای او به همراه داشته است.

/ 0 نظر / 53 بازدید