روش های انتقال مقام در فن تلاوت - بخش اول

معمولا انتقالات بین مقام ها از درجات مختلف مقام صورت می پذیرد که این مسئله یکی از عوامل تمایز سبک های مختلف تلاوت قراء بزرگ می باشد.

مثلا در شیوه استاد عبدالفتاح شعشاعی ورود به مقام نهاوند از درجه 5 این مقام صورت می پذیرد ولی این انتقال در اسلوب استاد مصطفی اسماعیل از درجه 1 و در سبک استاد محمد صدیق منشاوی از درجه 4 نهاوند رخ می دهد.

تغییر مقام :

یک انتقال می تواند از درجات اول ، چهارم ، پنجم ، هفتم و هشتم  مقامات صورت گیرد. در موارد استثنایی انتقال از درجات دیگر مانند درجه سوم یک مقام به درجه سوم مقام دیگر هم مشاهده شده است.

مانند انتقال از درجه 3 بیات به درجه 3 کرد در تلاوت استاد علی محمود

اما معمول ترین و ساده ترین انتقالات از درجات اول، چهارم و پنجم مقامات است.

همانطور که قبلا نیز بیان شد نوع درجه ای که قاریان برای انتقالات خود در نظر میگیرند نیز یکی از عوامل ایجاد تفاوت میان سبک های مختلف است.

مثلا تعدادی از قراء معمولا درجه 1 مقامات را برای انتقال در نظر می گیرند مانند استاد مصطفی اسماعیل

عده ای مانند استاد محمد صدیق منشاوی بیشتر از درجه 4، به مقامات وارد می شود.

برخی نیز مانند استاد عبدالفتاح شعشاعی و استاد طه الفشنی از درجه 5 جهت ورود به برخی از مقام ها استفاده نموده اند.

/ 0 نظر / 92 بازدید