تحلیل مقامی تلاوت مریم تکویر استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

 • 9- بیات - ثلاثی  (سه درجه اول) بیات با اشاره به درجات پایین تر
 • 10- اجرای مقام فرعی بیاتین با انتقال صبا 
 • 11- مدولاسیون  با کمک مقام فرعی بیاتین ( درجه 4 بیات اول به درجه 1 بیات بالاتر تبدیل می گردد) تلاوت چهار درجه ارتقاء می یابد
 • 12 - بیات - ثلاثی بیات با اشاره به درجات پایین تر
 • 13 - صبا - عقد صبا با اشاره به درجه صفر (یک پرده پایین تر از درجه 1) صبا
 • 14 - صبا - جنس صبا با اشاره به درجه صفر صبا
 • 15 - صبا - عقد صبا با اشاره به درجه صفر صبا
 • 16 - ترکیب عجم و صبا با انتقال به بیات
 • 17 - مدولاسیون  با کمک مقام فرعی بیاتین ( درجه 4 بیات اول به درجه 1 بیات بالاتر تبدیل می گردد) تلاوت چهار درجه ارتقاء می یابد
 • 18 - بیات - ثلاثی بیات با اشاره به درجه 4 با اجرای حرکت لحنی فنی و زیبا
 • 19 - صبا - جنس صبا با اشاره به درجه 5 صبا فرود بر درجه 1
 • 20 - بیات - ثلاثی بیات با اشاره به درجه 4 در بم صدا
 • 21 - بیات - ثلاثی بیات با شروع از درجه صفر بیات
 • 22 - بیات - ثلاثی بیات به زیبایی اجرا گردید
 • 23 - بیات  -  جنس بیات با اشاره مختصر به درجه 5 بیات (فراز لحنی زیبا و فنی، کار لحنی با استفاده ار فاصله مطبوع 1تا4 بیات - دو و نیم پرده ای)
 • 24 - بیات - جنس بیات به زیبایی
 • 25 - بیات - ثلاثی بیات با اضافه شدن درجه 4 بیات در بم صدا
 • 26 - حجاز - درجه 4 با اشاره متوالی به درجه 5 با صدا و لحن بسیار تاثیرگذار
 • 27 - بیات - جنس بیات در بم صدا
 • 28 - بیات - جنس بیات در بم صدا با اشاره به درجات پایین تر
 • 29 - بیات - جنس بیات در بم صدا با اشاره به درجات پایین تر و صعود درجه به درجه مشابه قراء قدیمی مانند شیخ مصطفی اسماعیل
 • 30 - صبا - جنس صبا با اشاره به درجه 5 با اجرای تحریرهای فنی 
 • 31 - صبا - جنس صبا در بم صدا با انتقال به جنس بیات
 • 32 - بیات - جنس بیات در بم صدا با اشاره به درجات پایین تر
 • 33 - بیات - جنس بیات در بم صدا 
 • 34 - حجاز - درجه 4 با اشاره به درجه 5 اجرای بسیار لطیف،فنی و زیبا
 • 35 - چهارگاه با اجرای فنی و زیبا
 • 36 - چهارگاه در بم صدا با حرکات لحنی و صوتی زیبا و فنی و تحریر مناسب
 • 37 - چهارگاه در بم صدا با حرکات لحنی خوب و اشاره به درجه صفر صبا
 • 38 - چهارگاه در بم صدا با حرکات لحنی خوب و اشاره به درجه صفر صبا
 • 39 - چهارگاه کاملا نمایش می یابد با اجرای بسیار لطیف،فنی و زیبا با نفس طویل
 • 40 - چهارگاه در بم صدا به زیبایی
 • 41 - چهارگاه 
 • 42 - چهارگاه
 • 43 - چهارگاه به شکل کامل با اشاره به عجم در درجات پایین تر (اجرا با نفس طویل)
 • 44 - چهارگاه با شروع از درجه صفر
 • 45 - چهارگاه در بم صدا بسیار فنی و جالب
 • 46 - چهارگاه در بم صدا با حرکات لحنی خوب
 • 47 - چهارگاه در بم صدا با حرکات لحنی خوب
 • 48 - چهارگاه در بم صدا 
 • 49 - چهارگاه به زیبایی با صعود و فرود در چهارگاه به همراه تحریرهای فنی
 • 50 - چهارگاه در بم صدا با حرکات لحنی خوب
 • 51 - چهارگاه در بم صدا با قفله و تحریر فنی و مناسب
 • 52 - چهارگاه در بم صدا با اشاره به درجات پایین تر
 • 53 - چهارگاه در بسمله سوره تکویر
 • 54 - چهارگاه به زیبایی در ابتدای سوره تکویر همراه با نفس طویل
 • 55 - چهارگاه به زیبایی  همراه با نفس طویل
 • 56 - چهارگاه به زیبایی  همراه با نفس طویل 
 • 57 - چهارگاه در بم صدا همراه با تحریر های فنی و زیبا
 • 58 - چهارگاه
 • 59 - چهارگاه
 • 60 - چهارگاه در بم صدا 
 • 61 - چهارگاه در بم صدا با استفاده از تحریر مرحوم محمد رفعت
 • 62 - چهارگاه با اشاره به درجات پایین تر
 • 63 - چهارگاه در بم صدا
 • 64 - چهارگاه در بم صدا زیبا و فنی با استفاده از لحن قراء قدیمی مانند شیخ عبدالفتاح شعشاعی
 • 65 - چهارگاه به زیبایی با تحریر فنی و زیبا در قفله عبارت
 • 66 - چهارگاه
 • 67 - چهارگاه در بم صدا
 • 68 - چهارگاه به زیبایی با تحریر فنی و زیبا در قفله 
 • 69 - چهارگاه به زیبایی با تحریر فنی و زیبا در قفله
 • 70 - چهارگاه در بم صدا با تحریر فنی و زیبا در قفله عبارت
 • 71 - چهارگاه بسیارفنی و زیبا با اشاره به درجات پایین تر
 • 72 - چهارگاه به زیبایی
 • 73 - فرود در راست
 • 74 - تصدیق در راست 
/ 1 نظر / 287 بازدید
افزايش بازديد واقعي

سلام به مدير خلاق اين وبلاگ براي افزايش بازديد وبلاگت فکري کردي؟ اگه ميخواي خيلي آسون و بي دغدغه آمارت بالا بره بيا خودت رو توي صفحه ما لينک کن . قول بهت ميدم ظرف مدت کوتاهي بازديدت دو برابر ميشه. يه بار امتحان کن موفق باشي