نکاتی در مورد شروع تلاوت قرآن و تقلید از اساتید بزرگ مصری

در زمینه معرفی قاری مرجع، دو رویکرد وجود دارد:
1-برخی عقیده دارند بایستی از قاریی که به تلاوت های ایشان علاقه مند هستید، تقلید نمایید زیرا که علاقه زیاد باعث پشتکار و تلاش بیشتر در رابطه با آموزش است.
2-برخی عقیده دارند بایستی به قاریی برای تقلید مراجعه نمایید که صدا و مشخصات صوتی شما به ایشان نزدیک تر باشد و دلائل خاص خودشان را دارند که منطقی به نظر می رسد.
اما ما طرفدار گزینه اولی هستیم و توصیه ما به شما گزینه اول است زیرا که موفق
شدن معلول پشتکار بالا و پشتکار وابسته به داشتن انگیزه و علاقه بالا است.
نکاتی مهم در رابطه با تقلید و تلاوت:
1-بهتر است با شرکت در جلسات یکی از اساتید با تجربه شهر خود و با هماهنگی ایشان، تقلید نمایید.
2-موقع گوش دادن به تلاوت بایستی به هیچ کار دیگری نپردازید و با تمرکز بالا، نکات تلاوت را بیاموزید.
3-حتی الامکان با ولوم بالا و کاملا واضح به تلاوت گوش فرا دهید.
4-از شیوه ترتیبی استفاده نمایید یعنی در ابتدا فقط یادگیری مقام بیات را تمرین نمایید و پس از تسلط به آن، وارد مقامات دیگر شوید.
5-برای تمرین ابتدا باید چندین بار تلاوت را مثلا در قسمت بیات گوش دهید سپس موقعی که احساس نمودید آشنایی شما بیشتر شده است در دفعات دیگر با استاد همراهی نمایید و در بخش سوم تمرین تقلید از استاد، سعی نمایید فرازهایی را که یاد گرفتید خود اجرا نمایید.
6-خواندن مقابل میکروفون را نیز در وهله آخر تمرین نمایید.
7-کمبود نفس در حین تلاوت می تواند دو دلیل مهم داشته باشد: 1-کم بودن مهارت  کنترل صدا که می تواند به خروج بیش از حد هوای ذخیره شده، منجر شود 2-استرس بیش از حد که ایجاد ضربان بالا و تپش قلب و در نتیجه مصرف سریع هوای ذخیره شده می شود.
8-اصل فن خوانندگی و بویژه تلاوت قرآن، مهارت کنترل صدا است و این امر به مرور و با پشتکار و تمرکز زیاد بدست می آید.
9-نا امید نشوید. فن خوانندگی چه مذهبی (از جمله تلاوت قرآن) و چه غیر آن زود بازده نیست.
10-در جلسات اساتیدی که به شما انرژی منفی می دهند (مدام ایراد می گیرند) شرکت ننمایید.
11-حتی الامکان ورزش نمایید.
/ 0 نظر / 305 بازدید