قرار، جواب و جواب الجواب از کجا پیدا شد؟!

لذا بهتر است در موضوع لحن، نغمات بدین شکل نامگذاری گردند :

 قرار به عنوان = درجه اول مقام - رکوز المقام - قرار مقام به کار گرفته شود

در بحث تحلیل نغمات بجای جواب گفته شود = درجه پنجم مقام - غماز مقام

پس جواب چیست؟

شما اگر به برنامه های جمع خوانی و تواشیح دقت نمایید یکی از افراد گروه یک جمله را در بم می خواند و دیگران همان عبارت را با صدای زیر می خوانند و در واقع دسته دوم در حال اجرای جواب صدای نفر اول هستند. (اکتاو آن را استفاده می کنند)

به طور خلاصه در مورد جواب جواب :

1-در شیوه تلاوت دو اکتاوی کاربرد دارد.

2-به درجه نهایی (هشتم) مقامات در اکتاو دوم صدا گفته می شود.

3-مفهومی مربوط به صوت است نه لحن

یعنی زمانی که قاری به جواب جواب صدا می رسد از درجه شروع تلاوت به میزان دو اکتاو اوج گرفته است.

در واقع اگر قاری به شیوه دو اکتاوی تلاوت ننماید در واقع جواب الجواب صدا را در عمل نشان نداده است.

/ 0 نظر / 134 بازدید