محمود محمد رمضان (1927-1981)

معرفی تلاوتهای برتر استاد: 

1- طور 48 تا آخر نجم

2- شعراء 51-89

3- احزاب تین علق

4- انعام 149تاآخر حدید 3-6

5- اسراء 70-96

6- قیامه انسان

7- قمر رحمن حدید حشر شمس

8- مریم 1-47

9- نور 34-42

10- فاطر 1-15

11- یونس هود

/ 0 نظر / 37 بازدید