معرفی وبلاگ های همکار

1-نغمه های ماندگار

 این وبلاگ مطالبی در راستای اهداف وبلاگ قاریان و فنون تلاوت منتشر می کند و سعی دارد همه سلایق قرآنی را پاسخگو باشد.

دسته بندی مطالب آن به شرح زیر است:

1-تحلیل تلاوت اساتید معظم مصر

2-آموزش مقام های اصلی، فرعی، ترکیبات، نغمات در فن تلاوت قرآن

3-آشنایی با قراء بزرگ و سبک تلاوت ایشان

4-داستان ها و خاطرات قرآنی که باعث ایجاد تنوع شده و فضای وبلاگ را از حالت یکنواخت و کلیشه خارج می نماید.

5-شوخی های قرآنی (طنز قرآنی) که مانند شماره 4 با هدف ایجاد تنوع می باشد.

...

 2-تلاوت های ماندگار

1-تحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

2-آموزش مقام های اصلی فرعی ترکیبات در تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

3-آشنایی با شیخ مصطفی اسماعیل و سبک تلاوت ایشان

4-طنز قرآنی

... 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید